آلزایمر

از خداوند چند وقتیه طلب آلزایمر خفیف کردم

مثل  اینکه مستجاب شده

چون اصلاً یادم نمی آد این هفته

باید میرفتم بدرقه یا تشیع

فقط می دونم عزیزی را باید به خدا می سپاردم

/ 0 نظر / 7 بازدید