خوب قول دادی عمل کن

خلاصه یکی از اینها اگر دروغ باشه و یا با قصد و نیت فریب دیگران باشد هر چند بهش عادت کرده باشیم چه می شود؟
اگر روزه باشیم یکی از این قسم ها را بخوریم چه می شود؟

اگر در حج باشیم و محرم باشیم راست و دروغ قسم بخوریم چه می شود؟میدونی اگر در حج واجب قسم  بخوری بار اول گوسفند و بار دوم شتر یاید قربانی کنی؟ آخه چرا؟
اگر یکی جو گیر شد تو رفاقت و یا احساس مند شد و یا از حال خودش خارج بود و یا زد سیم آخر و یا خامی کرد و عمدا قسم خورد و یا قولی داد چه می شود؟
موضوع پیچیده نیست ساده است اگر قسم لغو و بیهوده خوردیم که هیچ میگیم محضری نبود... و سندیت ندارد خدا هم کاری با ما ندارد اما این حد لغو را تعریف کنیم

هر قسمی که به زبان می اد لغو؟ هر قولی دادیم پشمه؟ هر حرفی زدیم کشکه؟ دیگه کسی به ما اعتماد نمی کنیم ما کلا میشیم لغو و بیهوده
اما از روی علاقه ؛ عشق؛ از ته قلب؛ قسم خوردیم ویا قولی دادیم و اصرار کردیم که عمل می کنیم و یا تاکید کردیم که این یک پیمان و قرار داد شفاهی است و حرف من حرفه و سرم بره قولم نمیره اون وقت چی؟
از این افراد ندیدید و خودتون از این کارها نکردید به یکی بگی باشه برو خیالت راحت من حتما انجام میدم؟
برو من به آنچه خواستی عمل می کنم خیالت راحت تو بسپرش به من کاریت نباشه
حتی توش قسم هم نباشه با طرف قرار بگذاریم چی؟
حال اگر قسمی خوردیم و قولی دادیم و قرار دادی بستیم و معلوم شد ضرر مالی و جانی و آبرویی و ایمانی دارد چه؟
باز هم به آن عمل کنم؟
آخه من که قول ندادم فقط حرف زدم اصلا قسم نخوردم ؛ حالا چی؟
به عربی قول میشه گفتار ، گفتن و آنچه به زبان می اری و توی اون قصد و نیت و هدف داری میشه قول ؛ اونی که توی شعر، جوک ؛ بدون هدف و خارج از جدیت است میشه سخن لغو و بیهوده .....قسم خوردن و قول دادن روی امری گناه و خلاف شرع و قانون خوش باطل و بیهوده است لازم نیست ناراحت بشی شکستنش گناهی نداره 
جواب این سوال ها را راحت و روشن و آشکار اگر می خواهید نه به خودتان و نه به دیگران ستم کنید در آیه 89 سوره مائده پیدا کنید.
البته سوره توبه آیه 60 اونهایی که جملاتشون را با قسم همراه می کنند را منافق می نامد
 برای من هم دعا کنید
متشکرم
 
 
/ 1 نظر / 71 بازدید
سما

بسيار دقيق ، زيبا وهنر مندانه! چه زجري مي كشد آن كس كه انسان است واز احساس سرشار است!!