بهانه

رفتـــن ، بهـــــانه نمی خواهـــد

بهـــانه های ماندن کــه تمام شــود کافیست ......

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
خرمالو

خیلی زیبا و دیگر هیچ...