دستگیر بی ادعا

خدایا

برای همه ی داده ها و نداده هایت شکر

برای همه ی داده  ها و پس گرفته هایت هم شکر

خدایا شکر بابت مهربانی و بخشندگیت

خدایا صدهزار مرتبه شکر که .....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید