زندگی

زندگی چیست ؟

نان . آزادی . فرهنگ . ایمان و دوست داشتن

بارها این جمله را دیده ام که زندگی را در چهار کلمه خلاصه می کنند و یا بعضی ها که خود را دکتر علوم انسانی می دادند تا سه کلمه هم زندگی را معنا کرده اند
من فقط چندتا سوال می پرسم:
اگر این معنی زندگی باشد پس اینجا عبادت من مسلمان ؛ زیارت من شیعه ؛ جهاد من مبارز و حج من حاجی معنی خود را از دست نمی دهد ؟
مشعر یعنی شعور پیدا کردن در یک شب
عرفه ، یعنی به عرفان و شناخت عالم خلقت و هدف از آفرینش رسیدن در یک شب...
می دانی چرا نماز دو تا سجده دارد؟

اول از خاک بوجود می آیی و دوم باز به خاک بر می گردی
ما فقط به اندازه بین دو سجده در این دنیای خاکی زندگی می کنیم و به قول قرآن از این هم کمتر
حال اگر مفهوم اصلی زندگی را پیدا نکنم چه می شود؟
غروب از یخ فروشی پرسیدن : بارت را فروختی ؟
گفت: نخریدند ولی تمام شد( این است مفهوم لفی خُسر)

خداوند میلیاردها فرشته دارد که فقط او را عبادت می کند
میلیاردها ملک فقط خدا را در طول روز هزارمیلیاردها بار رکوع می کنند
میلیاردها پری خدا را هر ثانیه فقط سجد می کنند
حضرت علی (ع) می فرمایید از این آسمان که بیرون رویم تا سقف آسمان هفتم بین ستارگان و سیارات و حتی بعد از ستارگان ( راه شیری و بعد از ابرهای سحاب) هیچ جایی را به اندازه یک سجاده جای خالی پیدا نمی کنی مگر اینکه فرشته ای درحال ذکر خداوند باشد...
پس مرا چرا خدا آفرید؟

پس مرا چرا خدا آفرید؟
برای سرگرمی خودش؟
یا برای کم کردن روی ابلیس؟
و یا برای به رخ کشیدن توانایی و دانایی خودش ؟
ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم...

 
این معنای زندگی ماست؟
/ 0 نظر / 15 بازدید