فال شب چله

گاهی خداوند هر چی می خواهیم به ما می دهد و ما باز بیشتر می خواهیم تا جاییکه دیگر می خواهیم و او می دهد اما نایی برای گرفتنش نداریم

تا به خود می آئیم همه را می گذاریم و کیفر حلال و حرامش را با خود می بریم

دمی با خود می اندیشم امروز دویدم تا فردا آسوده زندگی کنم

امروز همان فردای دیروز است

قدر لحظات عمر را بدانیم و بدانیم که دلخوشی و قناعت گنجی است که سارق ندارد

به حرف و پول و زور کسی تکیه نکن عمر همچون یخی یخ فروشی است که می پرسیم فروختی ؟

می گوید: نخریدند ولی تمام شد

از دی که گذشت

هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامده ست فریاد مکن

بر نآمده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش

عمر بر باد مکن

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید