گاهی دلم تنگ می شود

چند وقتی است که  دلم برای بعضی چیز ها تنگ می شود:

گاهی دلم برای دنیای ساده و بی آلایش بچگی تنگ می شود.

گاهی دلم برای دوران خوش دانش آموزی تنگ می شود

گاهی دلم برای تماشای چشمان زلال دوستان تنگ می شود.

گاهی دلم برای اعتماد به حرفهای رفیقان تنگ می شود.

گاهی دلم برای نجوای مادر و نصیحت پدرم تنگ می شود.

گاهی دلم برای خدای خودم تنگ می شود.

گاهی دلم برای یک جرعه عشق زلال تنگ می شود.

گاهی دلم ....

عقل و عشق

/ 0 نظر / 130 بازدید