گاندی می گفت

ثروت بدون زحمت          دانش بدون شخصیت


علم بدون انسانیت         سیاست بدون شرافت


لذت بدون وجدان           تجارت بدون اخلاق


و عبادت بدون ایثار

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید