با خدا باش

 اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب،

از عِقاب خدا بترسیم،

عالَم اصلاح می شود.

 

تو برای خدا باش،

خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود.

«مَن کانَ لله، کان الله لَه»

/ 0 نظر / 8 بازدید