من دیگه چطور مسلمانم

ما چه به اجبار و چه به اختیار اگر مدعی هستیم که مسلمانیم

یا در فرم های استخدامی در جلوی گزینه ی دین : می نویسیم مسلمان

( دیگه وارد مذهب نمی شوم)

باید چند چیز را بدانیم:

ما در زمان قاجاریه و یا اشکانیان زندگی نمی کنیم

با این همه سواد ؛مدرک ؛ رسانه های جمعی ؛ کتب مختلف؛ مجالس گوناگون و سرعت دریافت اطلاعات هیچ عذری نزد خداوند بزرگ پذیرفته نیست

من برای گرفتن لیسانس قریب به 50 کتاب مطالعه کرده ام چندتای اون سوال فردای من را جواب می دهد ؟ چرا نمی دانم ضرورت دانستنی های من چیست؟چرا مشغول بازی دنیا شده ام.....آیا تا ابد زنده ام؟

حق نداریم دربرهه ا ی از زمانی ؛ تشخیص شخصی ؛ مصلحت اندیشی ؛نفوذ دنیوی خود ؛میل شخصی ؛ هوس جوانی ؛ کهولت پیری ؛ ندانم کاری و جهالت عمدی این کارها را منع شده را انجام دهیم

تعدادی از این کارها را که در لینک زیر می خوانید به آن سخت گرفتاریم و به همین دلیل صدای دعای ما از سرمان بالاتر نمی رود

و دیگر نفس حقی نیست که برایمان هو بکشد

از خدا چه انتظاری داریم رحم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید