آدم بزرگ

بزرگ کسی است که :

            قلبش کودکانه،

                 قهرش بی کینه،

                    در دوست داشتن بی ادعا

                             وبخشش او بی منته........

 

/ 0 نظر / 8 بازدید