انار یلدا


نویسنده: رزا

 

من اناری را می کنم دانه

به دل می گویم :

خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود.

.
می پرد در چشمم آب انار : اشک می ریزم

از دست و زبان این مَردُم هفت رنگ

/ 0 نظر / 21 بازدید