# رضاپورشیخ

تصمیم گیری

تصمیم گیری خوب                                                                             گروهی از بچه ها در نزدیکی دو ریل راه آهن، مشغول به بازی کردن بودند. یکی از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید