# تصاویر_میکروسکپی

تعجب کردی؟

تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی مژه های بالای چشم گلبول قرمز سرخرگ  لخته خون  یک تار مو باکتری های روی زبان  شیار های انگشت ریه و نای
/ 1 نظر / 126 بازدید