گزارش 24- خداحافظ مدینه

الان ظهر جمعه است

خدا به همه آرزومندانش قسمت کند

خدایا روزی ما قرار بده؛

در چنین روزی ،در رکاب آقا بطرف مکه برویم

البته اول پختگی و ایمان کافی

بعد بینش و تقوای لازم

سپس لیاقت پوشیدن لباس احرام

و در نهایت توفیق بندگی و طواف

خدایا؛ خودت هم میدانی که ما نقش حاجی را بازی می کنیم

می دانم تو بسیار بخشنده و چشم پوشی

پس به عظمتت قسم گناهانمان بریز

آبرویمان مریز

آمین ،ای خدای کریم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید