عقل و عشق

ممنونم مطالب این وبلاگ را اگر با دقت مطالعه می فرمایید


در وبلاگ فقط عقل مطالب منطقی و حسابگری وجود دارد و عشقی که بر پایه دو دوتا چهارتا بنا شده است و مطالب و بلاگ فقط عشق بر پایه عشق اونهم از نوع واقعی.


و تفاوت ها و شباهت ها بررسی شده و با به چالش کشیدن این تضاد ها و تفاوت ها ،خواننده را با خود و خاطرات، دانسته ها و یافته هایش روبرو می کند تا بداند که عشق می تواند یک هدف و یا یک وسیله  حتی یک راه باشد برای رسیدن به مقصود زندگی و راحت تر زندگی کردن 

گاهی می تواند عشق با تمام مفاهیم و پیچیدگی هایش یک مانع بوده و خود باعث تباهی و گمراهی شود.


آدرس وبلاگ فقط عشق
http://rp502.persianblog.ir


آدرس وبلاگ فقط عقل
http://rp47.persianblog.ir


آدرس وبلاگ رضا
http://r7.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 106 بازدید