اشک ها و لبخند ها

البته این جمله زیباست برای آدم هایی که ساده هستند ویا اولین بار است این جمله و مشابه آنرا می شنوند
اما کسانی هستند که در رفااقت با قصد و نیت تجارت گام  پیش می گذارند و بسیار از این جملات و کلمات دلفریب خوب و بجا استفاده می کنند چنان از روانشناسی و ادبیات استفاده می کنند که اصلاً متوجه نمی شوی در پشت این لباس بره یک گرگ و یا روباه وحشی مخفی شده است
کسانی که با دوستان خود با سیاست رفاقت می کنند و هر گاه شیرینی و مزه آن تغییر می کند و یا اهداف تغییر کند موضوع رفاقت عوض می شود...  این جمله برای کسانی خوب است که ؛ با دوستشان حساب صاف نمی کنند نه آنهاییکه آنقدر مار خوردن خودشان افعی شده اند
گاهی چاره ای نداری جز بخشیدن چون مجبور با او کار کنی ، زندگی کنی و یا ... اما گاهی ببخشی باعث جسور تر شدن وی می شوی
گاهی باید قصاص کنی و گاهی هم نباید بگذری
 و تا پای جان باید بایستی تا حقت را بگیری وگرنه این کنار آمدن و ترسیدن کفر است و دینت زیر سوال می رود
باید بین خودت و دوستت مرز بگذاری و به قول علی علیه السلام که می فرماید
دوستان چند گروهند
عده ای پر کاهی هستند و با هر نسیمی از تو جدا می شوند
عده ای پر سرو صدا هستند ولی تو خالیند و برای تو فقط دردسر درست می کنند
عدهای بوقلمون صفتند که ایشان هر روز رنگ عوض میکنند
عده ای مار صفتند و بالاخره در جمع یا تنهایی تمام بدی های تو را به رخت خواهد کشید و نیشش را خواهد زد
عده ای نانی هستند برای نان و پست و مقام و مزد با تو رفاقت می کنند و آنها را به داخل خانه راه نده و دم در نانش را بده تا بروند.
عده ای گربه صفتند و تا سفره پهن می کنی و برایشان خرج می کنی با تو هستند و سفره را جمع کنی می روند
عده ای پروانه صفت هستند و همچون پروانه گرد شمع تو هستند و در فرصتی جان خود را برای وفا داری نثار می کنند که اینها بسیار نایاب هستند پیدا کردنشان سخت و نگه داشتن آنها سختر است

....
بسیار افرادی که اشک تمساح می ریزند تا آدم ساده را به اسم رفاقت جذب کنند
همه ساده و بی آلایش نیستند بعضی ها قلبشان مریض است ؛ شکاکند؛ بیمارند؛ ناراحتی روانی دارند از آزار و اذیت دیگران سود می برند و گاهی هم نمی خندند تا بیماری دلشان معلوم نشود ولی در باطن به سادگی ما می خندند
گاهی به همین بخشیدن های تو می خندند و ایشان با دیگران در انتهای صف به ریش ما می خندند و در کنار شما نقش غمخوار بازی می کنند
آنها با قیافه ای حق به جانب شعار می دهند : سخت است دوری مشکل است و ... نمی شود تحمل کرد و باید مرد بدون تو و از این جملات 
آدم بعد از چند بار نیش خوردن از این جملات کلاسیک و شیک یاد داستان کلاغ و قالب پنیر می افتد
مگه یادت رفته با اشک نامه نوشتند و با اشک در مسیر ایستادند و و برای امام حسین (ع) نامه نوشتند نه بعضی از اشک ها دام است واقعی نیست دارند نقش بازی می کنند تا کی باید  چنین پنداشت که همه صادقند
به خودت بیاموز هر کسی لیاقت رفاقت ندارد هر سخنی شایسته شنیدن نیست و هر چیزی ارزش دیدن ندارد و هر کسی گفت دوستت د ارم دوست نیست گاهی دشمن از ما تعریف می کند تا به اهدافش برسد پس هوشیار باش این جمله بالا تفاسیر دارد و هر بی سر و پایی که خندید و یا گریست رفیق نیست ؛ هست؟؟
پس جمله تو فقط یکجا درست است آنهم در نامه های دختران و پسران ساده که مانند بره ساده و سفید عاشق می شوند و  فکر می کنند عشق یعنی چرا در صحرا
/ 0 نظر / 7 بازدید