عقل و عشق 92

عقل گوید نرو که نتوانی

عشق گوید که برو هرچه بادا؛ باد

عقل و عشق بهم نمی گنجد

کوه بیهوده می کَند ؛ فرهاد

/ 1 نظر / 83 بازدید
دوست

++++++++++++++++++ پستت خیلی قشنگ بود مخصوصا تصویر