گزارش 18-عنوان ندارم

در آخر زمان افراد پست مقامشان بالا و افراد شریف مرتبه هایشان پست می گردد

دل مومن در درونش آب می شود ،همانگونه که نمک در آب حل می شود

مؤمن در هر گروه و قبیله ای که باشد پست تر و خوارتر از هر حقیری می شود.

مؤمن از یک کنیز نیز خوارتر می گردد

مردم در کارهای غیر خدایی با هم همدست می شوند

خدا خوبان اهل زمین را می گیرد

پیامبر اکرم (ص) : وقتی آخر الزمان فرا می رسد مرگ ؛ نیاکان امت مرا گلچین می نماید

پیامبر اکرم (ص) : بر امت من زمانی آید که در آن زمان ، قرآن با سازونوازها قرائت میگردد .

در آن زمان قرآن را جز با آواز خوش نمی شناسند .

پیامبر (ص) : زود باشد که بر امت من زمانی بیاید که از قرآن بین آنها باقی نماند جز نقشی

پیامبر اکرم (ص) : بر امت من زمانی آید که باقی نماند از قرآن مگر درس آن و باقی نماند از اسلام مگر اسم آن

در آن زمان مساجد زینت می شوند و مناره های آنها مانند بیع و کلیسا های یهود و نصاری

مساجد مردم آخر زمان آباد است ولی دلهاشان از هدایت خراب

در آخر این امت مردانی می باشند که به زینهای بزرگ یا مرکبهای دو زننده سوار می شوند با آن بر در مساجد آیند

در آن زمان شخص از جلوی مسجد عبور میکند ولی در آن دو رکعت نماز نمی خواند

ساعت ظهور برپا نمی گردد تا اینکه مردم در مساجدشان به همدیگر مباهات و فخر بورزند

امام علی (ع) : در آن زمان مساجد جای خوردن قرار می گیرد و فضای مسجد تنگ می شود

امام باقر (ع) : در حرمین شریفین مکه و مدینه آنچه خدا نمی پسند انجام پذیرد وو حج خانه خدا تعطیل می شود

محرابهای آخر زمان زینت می شود

در مساجد آلات موسیقی می نوازند و کسی ممانعت نمی کند

پیامبر اکرم (ص) : در آخر زمان مردم زکات را ضرر می پندارند

بجز در ماه رمضان خداوند را بندگی نمی کنند

غیبت را میوه مجالس خود قرار می دهند

در آخر زمان کارهایشان زشت و دلهایشان مختلف می باشد و باطل در بین آنها تدریس می شود.

در آخر زمان حدود نماز سبک شمرده می شود

امام صادق (ع) : در آخر زمان اگر کسی به حق تکلم کند یا امر به معروف کند او را از کارش نهی می کنند

اعتنایی به شأن اوقات نماز خویش ندارند و تا وقت نماز تنگ نشود نماز نخوانند

در آخر زمان مردم جهاد و حج را برای غیر خدا انجام می دهند

مردم در حالی می خوابند که نماز عشا را نخوانده اند و برای ریا نماز می گذارند

در آخر زمان کعبه تعطیل شده و به نرفتن آن دستور می دهند

در آخر زمان دین مردم دینار هایشان می شود

/ 0 نظر / 10 بازدید