آقا نیا

آقا میشه خواهش کنیم فعلا نیایی

نه که جمعه است ، تعطیله و می خواهیم با برو بچ بریم بیرون

نه اینکه فکر کنی آمادگی ذهنی و دینی نداریم !نه

نه فکر کنی که ایمانمان ضعیفه و یا بهانه می تراشیم.

نه اینکه فکر کنی در عمل و گفتار پیرو و شیعه تو نیستیم.

نه فکر کنی لقمه و درآمد ما مشکوک شده ! نه

نه فکر کنی ما ملت همیشه در صحنه ای نیستیم

نه آقا

دیشب تا دیر وقت برای تولدت جشن گرفته ایم ،

بعدش هم که افتتاحیه جام جهانی بوده ،خسته ایم

/ 0 نظر / 37 بازدید