غم مخور

نه تو می مانی و نه اندوه...

و نه هیچ یک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

.

.

.


و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید