ریاکار

من که بچه بودم دروغگو دشمن خدا بود ، پدر هم همیشه می گفت:دشمن خدا دشمن بنده ی خدا هم هست با این نگرش بزرگ شدم و با کلی تحقیق و تفحص سعی کردم کسی را برای دوستی انتخاب کنم که هم دوست خدا باشد و هم دوستِ منِ بنده خدا ...

اما چند صباحی ست که متوجه شدم، دوست منتخب من همان دروغگو یی ست که از گذشته دور تا کنون دشمن خدا بوده ، اما به طرز صادقانه ای خودش فکر می کند دوست خداست، راستش من هم مثل شما گیج شدم دیگر دوست و دشمن خودم و خدا یم را نمی شناسم ...!


/ 0 نظر / 12 بازدید