قناعت

استاد سخن سعدی شیراز که رحمت خدا بر او باد

گفت چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پُر کند یا خاک گور

این افراد همیشه و در تمام طول عُمر خود دنبال یک مُدل بالاتر؛ جایی بهتر؛ ورژن جدید؛ رنگ بهتر ؛ کمی بزرگتر؛ دراز تر؛ پهن تر ؛ بلند تر و... بوده و تکه کلامشان هم این است:

چند تا از این ها توی کمد خونه است

قدیمی هاش رو ؛ گذاشتم خونه بچه ها بازی کنن

این ها رو کهنه کردم

سفارش دادم آخرین مدلش رو بیارن

منتظرم بهترش بیاد

این دیگه آخر و اِندشه

فعلاً که بالای این نیومده

این خاصه فقط برای سفارش من زده

/ 0 نظر / 11 بازدید