بی عدالتی؟ زبانم لال

قبل از عید در یکی از نواحی آموزش و پرورش شهر ما المپیاد  یکی از رشته های نظری در بین دبیرستان های پسرانه در شیفت بعد از ظهر جمعه برگزار شد

تا اینجا دستشون درد نکنه خیلی همت و برنامه ریزی می خواهد

اما نکته ظریف اینجاست:

طراح سوالات آزمون آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه

مسئول رشته مورد نظر در گروه آموزشی ناحیه : آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه بهشون خسته نباشید می گویم.

ناظر مسابقات و مجری این المپیاد: آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه

داور این مسابقه : آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه

مصحح این آزمون : آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه

برندگان نفرات اول تا سوم از دانش آموزان آقای "ر" هستند. زحمت کشیدندند دستشون درد نکنه

من هیچی نمی گم ولی خواهشا ً نگید اتفاقی افتاده خدای نا کرده

آموزش و پرورش  و این جور نا عدالتی

زبانم لال

/ 0 نظر / 6 بازدید