دعا می کنم

در این ایام مبارک ،دعا می کنم برای خودم و برای شما:

شادی بدون ترس ، لذت بدون گناه

محبت بدون مُزد، عبادت بدون ریا

زهد بدون تَعصب ، بخشش بدون مِنت

خدا بدون وَقفه ، عشق بدون تَوقع

ثروت بدون دلبستگی ، زندگی بدون دغدغه

/ 0 نظر / 9 بازدید