هفته معلم مبارکباد

منظور من کسانی نیست در کلاس گچ بدست می گیرند و از اول زنگ تا آخر ساعت حرف می زنند و کتاب ناطق هستند

منظور من کسانی نیستند که حقوق بگیر آموزش و پرورش هستند و به قول خودشان کارهای مدیریتی انجام می دهند.

منظور من آنهایی نیستند که معلمی شغل دوم آنهاست

منظور من آنهایی نیستند که فقط مدرک آموزشی دارند و سوادش را ندارند

منظور من آنهایی نیستند که در لباس معلمی هر کار سیاسی می خواهند انجام می دهند.

منظور من آنهایی نیستند که با کلاس خصوصی و فوق برنامه دانش آموز را می چلانند.

منظور من آنهایی نیستند که تمام طول خدمت با یک روش تدریس به کلاس درس رفته اند.

منظور من آنهایی نیستند که پل و میان بر کنکور و دانشگاه هستند.

 

منظور من آنهایی نیستند از زمان استختدام تا کنون یک کتاب روش تدریس نخوانده اند.

منظور من آنهایی نیستند که برایشان دانش آموز و نیمکت تفاوت ندارد.

منظور من آنهایی نیستند که با ابلاغ معلم شده اند نه با عشق.

منظور من آنهایی نیستند که فقط در ساعات اداری معلم هستند.

منظور من آنهایی نیستند که حق  و عدالت را در کلاس رعایت نمی کنند.

منظور من آنهایی نیستند که برای تیر و مرداد و شهریور معلم شده اند.

منظور من آنهایی نیستند که برای یک امتیاز همکارشان را می فروشند.

منظور من آنهایی نیستند که ....

منظور من آنهایی هستند که

مانند پیامبر معلم بر انگیخته شده اند

روز و هفته  و سال و زندگیشان

با برکت و شاد.

/ 0 نظر / 45 بازدید