دوست

حضرت علی (ع) می فرماید:

دوستان بر ٣ گروه هستند.

١- دوستان نامی: این ها فقط بخاطر انجام امور روزانه و کاری و سیاسی می خواهند با نام تو و اعتبار تو رفاقت کنند و بگویند که من با فلانی دوستم و کارشان پیش برود و ...

٢- دوستان نانی: این گروه از دوستان مگسانند دور شیرینی تا برایشان خرج کنی و از تو چیزی به آنها برسد با تو رفیقند حضرت می فرماید که به آنها نان بده و هرگز آنها را به داخل خانه راه نده که فردا اسرار تو را خواهند فروخت.

٣- دوستان جانی : این دوستان تا پای جان در کنار تو هستند و قابل اعتماد بوده و تو هم رفاقت را در حق آنها کامل کن تا پای جان و...

حال سوال من این است فکر می کنی این همه دوست که دور و برت ریخته از کدامشان است؟ چون دوست بد مانند عقرب است دیر یا زود نیش خود را خواهد زد و ...

/ 0 نظر / 8 بازدید