دوست ناب

دوستانم همه نابند ، طلا سیری چند ؟

درد از همه شان دور ، بلا سیری چند ؟

بی گل روی عزیزان ، نفسم می گیرد

بی حضور رفقا ، صلح و صفا سیری چند ؟


/ 2 نظر / 7 بازدید

" هیچ گاه " به خاطر " هیچ کس " دست از " ارزشهایت " نکش؛ چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛ تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

ر-ف

قیمت ها متفاوت موقعی که نوبرانه است یه قیمت موقعی که توبازار زیاد شد یه قیمت همینه دیگه باید ببینیم توکی خریداری