کعبه دل

به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک

چرا باید به دور تو بگردم

ندا آمد،تو با پا آمدی باید بگردی

برو با دل بیا تا من بگردم...

/ 0 نظر / 7 بازدید