طرح درس

برای معلمان ابتدایی

 بیش از 50 نمونه طرح درس پیشنهادی

 با روش های نوین تدریس

 با رویکرد یاددهی و یادگیری

 و نظریات گانیه و بلوم

 در سایت خودم گذاشتم می تونند

 رایگان و بدون منت

برای کلاس درس

و یا شرکت در جشنواره الگو های برتر تدریس

و ارائه کار عملی

 برای دانشگاه استفاده کنند

http://rezap502.epage.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید