عذر خواهی

خداوند در سوره فاطر آیه 5 می فرمایید:

درسته خدا کریمه ولی به اعمالت نگاه کن نه به کرم خدا

 

به پرده خانه خدا نگاه نکن به دلت نگاه کن

خداوند مثل آدم نیست که با کولی بازی طرف ؛ بترسه

و یا با نیرنگ و ظاهر سازی ؛ فریب بخوره

و یا اشک تمساح و پارتی بازی ؛ دلش به رحم بیاد

و یا با کسی صنمی داشته باشه و حق را نا حق کنه

و یا به مرور زمان یادش بره

اول اعمالت را نگاه کن و نیتت رو صاف کن

بعد تا فرصت هست غرورت را بگذار کنار

و عذر خواهی کن جای گل آلود کردن آب

/ 0 نظر / 13 بازدید