پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

13 رجب

میلاد زادی کعبه           نقطه ی آفرینش عصاره ی عدالت مجسم قرآن ناطق محور شجاعت فاتح خیبر فخر دو عالم          علی مرتضی بر تمامی موجودات کائنات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید