پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

بخشش

بزرگ کسی است که :             قلبش کودکانه،                  قهرش بی کینه،                     در دوست داشتن بی ادعا                              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید