پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

خطا

یادت باشه اینها همیشه موازی هستند در زندگی هرچی که درک می کنیم واقعیت نیست یک تجدید نظر در دیدگاهت بینداز
/ 0 نظر / 58 بازدید