پست های ارسال شده در مهر سال 1391

تعجب کردی؟

تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی مژه های بالای چشم گلبول قرمز سرخرگ  لخته خون  یک تار مو باکتری های روی زبان  شیار های انگشت ریه و نای
/ 1 نظر / 126 بازدید