پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

مترسک

ای مــتــرســکـــــ ! آنقدر دست‌هایت را باز نکن ، کسی‌ تو را در آغوش نمی‌‌گیرد ، ایــســتــادگــی هــمــیــشــه تــنــهــایــی‌ مــیــاورد
/ 0 نظر / 134 بازدید