پست های ارسال شده در تیر سال 1390

تصمیم گیری

تصمیم گیری خوب                                                                             گروهی از بچه ها در نزدیکی دو ریل راه آهن، مشغول به بازی کردن بودند. یکی از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 81 بازدید