خود کرده

گاهی با خود می گفتم:

خدا بخاطر سوراخ زیر چکمه آن دخترک یتیم

باران نمی فرستد.

اما چند وقتی است فهمیدم:

دل و چشم ما دیگر با باران تمیز نمی شود.

/ 0 نظر / 57 بازدید