ماه رجب

 این الرجبیون

ماه رجب فرا رسید ماهی که منصوب به ذات احدیت جل واعلا ست

ماهی که اولین روزش باقری است

 سومین روزش نقوی است

دهمین اش تقوی است

 سیز دهمین اش علوی است

نیمه اش زینبی است و

بیست وهفتمین اش محمدی است

اگر برای هم دعا کنیم حضرتش مستجاب می فرمایند .


/ 0 نظر / 10 بازدید