سرگروه های آموزشی می روند بازدید

اولین جلسه سرگروه های آموزشی در سال تحصیلی 92-91 ، روز یکشنبه 2/7/91 در اتاق معاونت ابتدایی این مدیریت برگزار گردید .
ابتدا اهداف اصلی ساختار گروه ها بازبینی و بر بازدید از کلاسها توسط سرگروه های محترم تاکید شد .البته مهمترین وظیفه سرگروه ها توصیف وضع موجود و ثبت مشاهدات جهت بازخورد کتبی و شفاهی به معلم ، مدیر واحد آموزشی و نهایتا معاونت آموزش ابتدایی با هدف کمک به برنامه ریزی وت صمیم سازی  به سمت وضع مطلوب در منطقه است.

همچنین در این جلسه مصوب گردید ؛ سرگروه های آموزشی طبق شاخص های معینی به بازدید از کلاس ها بپردازند.

به امید تغییرات مطلوب و ارتقاء کیفیت وکمیت آموزشی و پرورشی در طی سال تحصیلی .

 بیاید این خبر را بررسی کنیم سرگروه ها به دیدن معاون رفتند تا اولین جلسه برگزار گردد ایشان سرگروه هستند بخاطر بسپارید رشته های مختلف با تخصص بالا که در این منطقه بالاتر از ایشان نیست

در خط اول گزارش جلسه نوشته شده است که ساختار گروه ها بررسی و اهداف اصلی آن باز بینی شد در اهداف گروه ها نوشته شده است ارتقا سطح علمی همکاران و رفع اشکالات موجود و پیش بینی چالش های احتمالی در طول سال تحصیلی و همکاری با مدرسه در رفع آن کجا نوشته برو مدرسه مچ گیری کن

دومین هدف گروه ها تعریف استاندارد آموزشی  و برگزاری کلاس و نشست تخصصی و تعریف گام ها و برنامه ریزی مدون است

سومین هدف گروه های آموزش فعال کردن گروه های آموزش مدارس و شرکت در این جلسات و هدایت علمی و عملی همکاران جهت نیل به اهداف آموزشی است

کجا مجوز ورود به کلاس و بازید به ایشان داده شده است نظر خواهی و نظر سنجی و حتی تدریس نمونه ایشان و الگو گیری همکاران و و تعریف استاندارد های آموزشی از کارهای ایشان است کجا گروه های آموزشی استان و منطقه جشنواره سال تدریس برتر را بررسی و طرح درس نمونه آن جشنواره و فیلم تدریس منتخبی را  به مدارس ارسال کردند شما همکاران را حتی دعوت نکردید بعنوان تماشاچی در سالن بنشینند الان می خواهی چی را بسنجی؟ تدریس خوب را یا ....؟ یکبرگ طراحی آموزشی روزانه و ماهیانه به مدارس نفرستادی ؟ تمام تابستان وبلاگتان تعطیل بوده .... الان چی را می خواهی ببینی؟

کجا گروه های آموزشی در چندین سال گذشته نسبت به ارتقاء سطح علمی و برگزاری آزمون حین خدمت اقدام کرده است؟

که الان بیاید آنرا بازدید کند چی دادی که می خوای بستانی؟

 هنوز نمی دانیم استاندارد آموزشی چیست چشم اندازی نداریم ؛ گاهی خدای ناکرده سرگروه از روی مازاد بودن و بیکاری انتخاب شده است هنوز با اهداف آموزشی نوین که 8 سال است نجوای تیک تاک آن از ابتدایی پیچیده شده و امسال منفجر شده را نمی دانیم و نمی شناسیم ؛ چگونه باید معیار تعریف کنیم و نسبت به آن وضع موجود را بسنجیم ؟

تصمیم سازی به سمت وضع مطلوب  می دانید یعنی چه؟تا کنون مدیری مبتنی بر هدف را شنیده اید ؟ گام های mboرا خواند ه اید ؛ بازدید سومین گام برنامه ریزی است نه اولین گام

یا با مفهوم تصمیم سازی مشکل داریم و یا هنوز وضع مطلوبی ترسیم نشده است وگرنه برنامه ریزی بعد از تصمیم سازی باید می آمد

تازه شیرین ترین قسمت موضوع این است که تصویب هم شد بروند کلاس بازدید کنند

در ابتدای سال نکات کلیدی کتاب استخراج شود برای رسیدن به اهداف آموزشی آن هدف رفتاری نوشته شود برای تسهیل فعالیت همکار در تدریس و یاد دادن آن گام های پیشنهادی ارسال گردد و حالا قبل از ترم اول بازدید در روند اجرا هدایت و کنترل صورت گیرد این سر گروه ها بعد از ترم اول با بررسی نمرات گام اول تغییرات را ثبت میکنند و این بازخورد گیری ملاک طراحی گام بعدی و یا اصلاح نقاط ضعف گام قبلی می شود  نه اینکه چیزی ندادی بروی بگیری و فرم پر کنی چند سال است دارید شاخص طراحی می کنید و چند سال است دارید مچ گیری می کنید خسته نشدید

تو کارشناسان را درست انتخاب کن ؛ با سواد انتخاب کن؛ دلسوز انتخاب کن؛ معلم و بی تعصب انتخاب کن؛ جناحی و خطی انتخاب نکن بی چاره ارتقاء خودش می آید این نیم شود که بشینیم دعا کنیم که خدایا ما که به سطح عالی کیفیت نمی رسیم تو راه راست را به طرف ما کج کن

 

/ 0 نظر / 110 بازدید