خدا

می دونی رو در خانه خدا نوشته:

ایاک نَعبد و ایاک نَستَعین

یعنی دل ندادم که پیش هر کس و ناکسی بازش کنی

اگه امروز چوبش رو خوردی برای اعتماد الکی توست

بیا که فقط من پناهگاه توام

بیا پیش خودم من ملتجاء ی توام بیا

بیا از شرالوَسواس الخّناس

تا تو باشی به هر روباهی نگی طاووس

/ 0 نظر / 6 بازدید