میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارک

از حضرت امام حسن مجتبی(ع) پیرامون بُخل سؤال شد. در جواب فرمودند: معناى آن چنین است که انسان آنچه را به دیگرى کمک و انفاق کند فکر نماید که از دست داده و تلف شده است و آنچه را ذخیره کرده و نگه داشته است خیال کند برایش باقى مى ماند و موجب شخصیّت و شرافت او خواهد بود.

/ 0 نظر / 70 بازدید