تقدیم به گروه آموزش انگلیسی

They say you cann't do it , but remember , that doesn't always work

بهت میگن این کار تو نیست ! ولی یادت باشه ! اینجوری ها هم نیست !

Be not afraid of going slowly . Be only afraid of standing still

از اینکه یواش یواش جلو میری نترس . از اون بترس که اصلا حرکت نکنی.

Do something  ,Either lead , follow or go out of the way

یه کاری بکن  ! یا جلو بیفت یا دنباله رو شو و گرنه از دور خارج شو !

Have a go Anybody can do it 

راهی را برو که کمتر کسی میتونه اون راه رو بره !

Never discourse anyone . . . who continually makes progress , no matter how slow

هیچ وقت کسی را که در حال پیشرفت هست ناامید نکن . حتی اگه پیشرفتش کند باشه .

/ 0 نظر / 9 بازدید