زندگی کن نه حسابداری

خیلی از ما ها ، خود را در گوشه ای حبس می کنیم.

تا درآمدی  کسب کرده، و حساب خود را افزایش دهیم.

خرج نمی کنیم . نه مهمانی ،نه هدیه ای؛ نه جشن تولد و حتی کمک به دیگران .

نه تفریحی ، نه تغییری، نه تنوعی و نه حتی مسافرتی

و آخرش سکه بر روس سکه می گذاریم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم.

خوش بینانه اش این است که می گوییم باشد سر فرصت.

و تجربه می گوید اکثر ایشان ین پول را یا به نفر بعدی می دهند.

و یا خرج درمان بیماری های آن سخت کوشی ها خواهند کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید