درد

بی معرفتی

 

گاهی با خودم فکر می کردم بد ترین اتفاقی که برای کسی میتونه بیفته چیه که از اون بدتر دیگه نباشه؟

بی کاری ، بی پولی ، اعتیاد ، فقر ، نداری ، بدهکاری ، ورشکستگی ؟

بیماری، بستری شدن ، عمل جراحی و مریضی لاعلاج ؟

جنگ ، انفجار، تصادف،سوختن ، غرق شدن، سقوط از بلندی و قطع عضو ؟

سیل ،صاعقه ، آتش فشان ،زلزله و زیر آوار موندن؟

مرگ دوستان و عزیزان در جوانی و بی کسی؟

گرسنگی ، تشنگی ، دربه دری، تنهایی و غربت؟

دروغ ، فحش و دشنام شنیدن ، تهمت خوردن و بدنامی به ناحقی؟

خیانت ، جنایت، نامردی، دزدی و راهزنی دیدن؟

فراموش شدن، اسارت، زندانی شدن و ...

 کمی که فکر می کنم  می بینم ؛ همه اینها اتفاقاتی است که در زندگی هر کسی ممکن است پیش بیاید چیز دور از ذهنی نیست . بسیاری از اون ها جزوه زندگی ما هستند .من حاضرم همه را  با هم داشته باشم ولی دوست نمک نشناس و بی معرفت ،بی شخصیت و پست صفت، مکار و حیله گر، نقش باز و هنرپیشه، بی مرام و نامرد نداشته باشم .

 بدترین اتفاقی که ممکن است برای کسی بیفته اینه که ؛ در انتخاب رفیق اشتباه کنی و از  جون و دل براش مایه بزاری و چند سالی نون و نمک بخوری و درد دل بگی و بشنوی ، از خودت بگذری تا دوستت خم به ابرو نیاره. ازت استفاده ببره و با کلمات قشنگ فریبت بده ، در باغ سبز نشونت بده ، وعده و وعید بده تا کارت بهش می افته ،نمکدان را بشکنه، بهت نیش بزنه و لگد مالت کنه و خودش را به نفهمی بزنه و سکوت کنه و دورت بزنه ولی تو در حالیکه استخوان در گلو داری نتونی داد بزنی و در حالیکه کارد رسیده به استخونت دم نزنی و در حالیکه نمک می پاشه رو زخمت نگاهش کنی ، اشک بریزی و چیزی نگی، که نکنه اون ناراحت بشه و یا خم به ابروش بیاره و یا چین بیفته تو صورتش و یا به پر کلاهش بر بخوره شاید بفهمه دوستش داری و اون با کمال شقاوت مثل یک حیوان درنده با رفتار حق به جانب ، پاش رو بزاره رو شونه هات بره بالا و تو براش دست تکون بدی و بگی خوش اومدی، خوش بگذره و یا عیدت مبارک....

/ 0 نظر / 14 بازدید