خود در گیری عقل و عشق

در حالت طبیعی هر آدم متعادل هنگام بررسی ؛ انتخاب و حتی هنگام قضاوت در دو راهی عقل و عشق گیر می کند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد !!

عقل و عشق

برای تصمیم گیری و حتی تصمیم سازی و مشورت با این موضوع مواجعه می شوید.

نیاز نیست لیسانس و یا فوق لیسانس روانشانس و یا مشاوره داشته باشید تا متن این پُست را متوجه شوید در خود و یا نزدیکانتان می توانید این موضوع را مشاهده و درک نمایید.

در انسان معمولی عشق ؛ علاقه ؛ احساسات از یک طرف و منطق ؛ تنفر؛ و ترس هم از یک طرف دو مهاجمی هستند که به ما حمله می کنند.

این طبیعی است که هر کسی در تجارب مستقیم مانند مشاهده و  خاطرات و یا تجارب غیر مستقیم مانند سریال های تلویزیونی و ماهواره ؛ یا نوشته ها و اخیراً هم نقل و قول های خاله زنکی دم در ، ترس و اضطرابی را بر مغز خود حاکم ببیند.

این ترس ، ریشه در باور ها و تعصبات و حتی خاطرات فرد دارد که مانع تفکر مناسب میشود.

به همین خاطر حضرت علی (ع) می فرمایید با افراد ترسو ؛ شکست خورده و حسود مشورت نکن؛ کارت به تباهی می افتد.

توقف در حسرتِ گذشته

این افراد کم کم به یک بیماری وسواس گونه ی خاصی می رسند و هر چیزی را یا نفی می کنند و یا با تردید به آن نگاه می کنند و تا جایی پیش می روند که دیگر تبدیل یک شخصیت ثابت شده و در گفتار ؛ پندار و رفتارش این تفکر محسور شده در منطق خود ساخته ، دیده می شود.

این افراد به ظاهر منطقی  با قیافه ای جدی ؛ هرگز کسی را نمی توانند دوست داشته باشند و همیشه درگیر انزوا در پیله ای از عقل بدون عشق و یا تنفر سیاه خواهند بود. مرد و زن هم ندارد. خودشان را به کارشان و یا دنیایشان مشغول می کنند. و هر پیشنهادی را با عقل متعصب خود می سنجند مانند کامپیوتر.

دو نمونه از این تفکرات را می توانید با کلیک مورد بررسی و مطالعه قرار دهید.

تعداد این افراد در اطراف شما و یا در صفحات مجازی کم نیست.

این افراد معروفند به

مرد یا زن همیشه نالان

عقل و عشق

تنفر از عشق

یا

عقل بدون عشق

رضا پورشیخ

به امید آینده ی رویایی

و اما تعداد زیادی هم وجود دارند بخاطر سادگی بیش از حد و یا بی تجربگی و خامی و حتی گاهی بخاطر فرار از تفکر و منطق راحت اعتماد می کنند .از آنجاییکه خیلی ها حاظرند بمیرند ولی مسئله حل نکنند این افراد صورت مسئله را پاک می کنند و یا هر طور که بخواهند می نویسند.

و با دلی رئوف و مهربان سریع تصمیم می گیرند و راحت تسلیم می شوند . این افراد همه چیز و همه مسائل اطراف خود را با نگاهی گذرا و یا چشم پوشی می نگرند این افراد همه چیز را نشانه عشق و یا لطفی از طرف خدا می دانند و همیشه درب دل ایشان بدون بهانه برای پذیرش باز است تقریباً مانند ترمینال!!

فقط دوست دارند عاشق باشند کجا؛ چند نفر و با چه عمقی اصلاً مهم نیست فقط باشند.

این افراد هم کم نیستند ما به آنها می گوییم: عجب نیروی مثبتی دارند جاذبه آنها بالاست ولی این افراد در رفاقت بسیار ابله ؛ هالو و بی انگیزه هستند اینها از دشمن خطرناکترند چون هرگز نمی توانی رازت را و یا درد دلت را با آنها بگویی. همه چیز را تحسین و تصدیق می کنند . راحت در مورد هر موضوعی اظهار نظر می کنند و آخر می گویند منظوری نداشتم می خواستم کمک کنم.

مانند دو وبلاگ زیر که با کلیک می توانید مورد مطالعه قرار دهید.

عشق بدون بهانه

یا

عشق بدون عقل

عقل و عشق

سخت ترین کار برای تعادل بخشیدن به شخصیت خود

در هنگام تصمیم گیری مهار کردن هر دو روش غلط است!

طوری که نه عاقلانه عاشق شویم و نه عاشقانه اعتماد کنیم.

 با تشکر            رضا پورشیخ

نویسنده وبلاگ عقل و عشق

 

/ 0 نظر / 117 بازدید