یکی نفر

بعضی وقت ها  یکی یه طوری می سوزونت

که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن

بعضی وقت ها یکی طوری  خاموشت میکنه

که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

زمانه ایست که خیلی چیزها

  آنطوری که بود یا باید باشد نیست.

/ 3 نظر / 25 بازدید
آرام

گاهی هیچی هیچی نیست

کاش میشد هر وقت آدم دلش میگرفت میرفت مینشست رو بروی خونه خدا !

نمی دونم چطور میشه ما آدمها دلمون آروم بشه! دغدغه هامون تموم بشه! ناامیدی ها یاس ها نباشه! هر روزمون امید و انگیزه باشه! اینا حرفهای قشنگیه پس چرا خیلی هامون حسرتش رو میخوریم؟ بهش نمیرسیم؟ اون چیه که نمیذاره آرامش پیش ما بمونه؟!