گزارش20- شیفت مسجد شجره

برای کمک به امور حمل و نقل ستاد برای هر هتل در مدینه هنگام خروج کاروان ها از میقات شجره برنامه ای را مشخص کرده اند که از ساعت 6 غروب تا 9 شب ؛  یک نفر بعنوان کمک البته بصورت داوطلبی در محوطه میقات حضور داشته باشد

من از استراحت بعد از ظهر تازه رسیده بودم توی لابی هتل که مسئول حمل و نقل ستاد برای بردن فرد کشیک آمده بود ؛ داخل لیست اسم همکاری بود که شب قبل نگهبان بود و از خستگی روی کانابه خوابیده بود... دلم نیامد بیدارش کنم ..... بجای او رفتم تا شجره

مسجد شجره در محله ای که بنام ابیار علی (ع) معروف است واقع شده و بسیار سرسبز و دارای باغ ها و مزارع است؛ نخلستان هایی باطراوت که می گویند از چاه هایی که حضرت علی در زمان خانه نشینی خود حفر کرده آبیاری می شود ....

مسجد شجره جایی است  که قبل از نماز مغرب همه کاروان هایی که باید به مکه بروند آنجا جمع شده و هر حاجی به کاری مشغول می شود از دعا و نیایش تا استحمام و عکس گرفتن....بعد از نماز و تاریک شدن هوا برای اینکه از ماشین سقف دار بتوانند استفاده کنند محرم و لبیک گویان بطرف مکه می روند

وظیفه ما این بود ابتدا لیست کاروانها؛ محل پارک اتوبوس آنها که قریب به 36 کاروان بود را شناسایی و یادداشت کنیم و بعد از اینکه کاروانها نماز خواندند در مسیر ایشان با ویلچر بایستیم و اگر فردی مسن و یک بیمار دیدیم سوار کرده تا اتوبوس ایشان برسانیم

این کار تا ساعت 9 شب طول کشید کاری بسیار دقت ولی سریع بعد بعنوان تشکر مسئول حمل و نقل ما را برد به محله ابیار علی کنار چاه حضرت علی مسجدی بسیار کوچک بنا شده بود کنار مزرعه چونه و نعناع که بوی آن در فضای خنک شب نخلستان پیچیده شده بود... مسجدی زیبا و تمیز  ولی بسیار قریب که چند نماز گذار شیعه داشت

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید