خوشبختی

خوشبختی ما در سه جمله است:


تجربه از دیروز،

 استفاده از امروز،

 امید به فردا ...

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی­مان را تباه میکنیم:


حسرت دیروز،

 اتلاف امروز،

 ترس از فردا

/ 0 نظر / 7 بازدید