عظمت خدا

هنگام خواندن دعای رجب

وقتی خداوند را به عظمت نام می برید

این شکل ها را تجسم کنید

ما در مقابل عظمت خداوند چقدریم؟

/ 0 نظر / 82 بازدید